Your browser does not support JavaScript! Savjetovanje i usluge za iznajmljivače | ApartmanInfo

Savjetovanje i usluge za iznajmljivače

Nudimo kompletan asortiman usluga savjetovanja za turistički sektor sa naglaskom na privatne iznajmljivače!
Neovisno savjetovanje iznajmljivača sa svrhom unapređenja financijskog poslovanja, te maksimizacije koristi vlasnika smještaja!
Višegodišnje iskustvo u upravljanju turističkim objektima, garancija su kvalitete i pouzdanosti naših usluga!


Savjetovanje i usluge za iznajmljivače privatnog smještaja

Društvo Zephyr d.o.o. za savjetovanje, turizam i usluge specijalizirano je za usluge upravljanja, poslovnog savjetovanja u turizmu i industriji slobodnog vremena s naglaskom na privatne iznajmljivače. Višegodišnje iskustvo u upravljanju turističkim objektima, razumijevanja ključnih nositelja vrijednosti u turizmu te financija, garancija su kvalitete i pouzdanosti naših usluga. Dajemo neovisan i nepristran savjet sa svrhom unapređenja operativnog i financijskog poslovanja, povećanja popunjenosti te maksimizacije koristi vlasnika i korisnika turističkih usluga, temeljen na realnim očekivanjima naših klijenata.

Nudimo kompletan asortiman usluga za turistički sektor:

Analiza postojećeg stanja

Analiza financijskih rezultata, cjenovne politike, konkurencije i brojne druge, te preporuke za optimizaciju poslovanja i bolje financijske rezultate

Izrada web stranice

Izrađujemo nove i unapređujemo postojeće web stranice koje će informirati i inspirirati posjetitelje da provedu odmor baš kod Vas

Upravljanje turističkim objektima

Kroz stečeno iskustvo, praktična znanja i razumijevanje potreba gostiju učinkovito upravljamo smještajnim kapacitetima

Brendiranje i marketing

Temelj svake uspješne marketinške strategije je prepoznatljiv brend, stoga zajedno s vama kreiramo brend vaših smještajnih kapaciteta

Feasibility i investicijske studije

Naše studije izvedivosti i investicijske studije pružaju idealni temelj za odlučivanja za razvoj i financiranje turističkih projekta

Procjena vrijednosti

Nudimo usluge procjena projekata i nekretnina koje nude detaljan pregled postojeće situacije, moguće buduće zarade i tržišnu vrijednost

Analiza postojećeg stanja i preporuke za optimizaciju poslovanja

Analiza postojećeg stanja i preporuke za optimizaciju poslovanja privatnih iznajmljivača

Prvi korak u unapređenju vašeg turističkog proizvoda je razumijevanje prednosti i nedostataka, kako Vas tako i konkurencije. Nakon provedene analize lokacije na kojem se vaš objekt nalazi, dajemo pregled ciljanog tržišta te definiranje inicijalnih koraka u određivanju prodajne strategije. Kroz analizu konkurencije dajemo preporuke za korekcije cjenovne politike kako bi dodatno povećali prihode te smanjili neiskorištenost smještajnih kapaciteta. U izradi cjenovne politke, temeljem vaših preferencija te našeg nepristranog savjeta, zajedno definiramo i optimalne promotivne pakete.

Prodaja i kanali prodaje predstavljaju jedan od ključnih elementa za uspješnu sezonu. Vodeći se upravo tom činjenicom, zavisno o vrsti smještajnih kapaciteta, lokaciji, ciljanom tržištu i ostalim bitnim čimbenicima, analiziramo trošak i koristi od postojećih prodajnih kanala te dajemo pregled optimalnih prodajnih kanala navodeći njihove glavne prednosti i nedostatke. Nakon provedene analize i korekcija doći će do povećanja broja upita, a samim time i broja rezervacija.

Analiza operativnih i financijskih rezultata podrazumijeva uvid u prethodno ostvarene poslovne rezultate, ključne pokazatelje poslovanja (operativne) i alate koji će omogućiti definiranja ciljeva, godišnjih planova te praćenje popunjenosti i maksimalne iskorištenosti kapaciteta. Financijska analiza također sadrži analizu prihoda od usluge smještaja i ostalih usluga, analizu troškova energije, materijala, vanjskih usluga i ostalih troškova te dobiti. Prema potrebi, analiziramo i dodatne financijske i operativne pokazatelje.

Kako bi privolili potencijalnog gosta u rezervaciju ključno je pripremiti kvalitetnu prezentaciju smještaja. Prezentacija između ostalog uključuje fotografije smještajnih kapaciteta, okoline i pogleda, detaljne opise sadržaja koji su dostupni gostima, lokaciju i opremljenost smještajnih kapaciteta pomoću kojih se prezentirate potencijalnim gostima bilo putem agencija, društvenih mreža ili vlastitih web stranica. Cilj prezentacije je istaknuti ponudu i prednosti koji vas izdvajaju od konkurencije te čine vaš smještaj jedinstvenim. Kvalitetna prezentacija, vlastita web stranica i fotografije smještaja neke su od najvažnijih stavki te najkorisnije marketinško ulaganje. Nakon provedene analize osim preporuka za unapređenje prezentacije, dajemo pregled nužnih ulaganja potrebnih za unapređenje ponude s procjenjenim okvirnim troškovima te koristima koji su reflektirani kroz uvećane prihode i veću popunjenost kapaciteta.

Obzirom da gosti najveći dio istraživanja svog odredišta rade online, te da raste postotak rezervacija koje se realiziraju putem interneta kako bi bili konkurentni potrebno je biti prisutan na mjestima koje potencijalni gosti istražuju. Stoga, marketing putem društvenih mreža i vlastite web stranice postao je iznimno važan dio u pretvaranju upita potencijalnog gosta u rezervaciju. Analiza uključuje analizu vizualnog identiteta i brenda turističkog proizvoda, odabranih fotografija i videa te poruka koji vaš proizvod šalje potencijalnim korisnicima. Također, analiziramo i vašu web stranicu, a ukoliko još uvijek nemate vlasitu web stranicu na ovom linku možete vidjeti što uključuje izrada web stranice te zašto je ona nužna za uspješan turistički proizvod.

Nadalje, analiziramo postojeće standarde ponašanja koji između ostalog uključuju zaprimanje rezervacija, komunikaciju s gostima, vođenje evidencije o popunjenosti i ostale evidencije o gostima, rješavanje reklamacija, uređenje interijera, uređenje zajedničkih površina te ostale operativne standarde. Na osnovu izvršene analize, dajemo naša zapažanja te prijedloge za optimizaciju operativnih procesa.

Kako bi u konačnici utvrdili da ste uskladili poslovanje s postojećim propisima provest ćemo ograničeni pregled usklađenosti koji uključuje analizu usklađenosti poslovanja privatnog iznajmljivača sa zakonskim zahtjevima i obvezama.

Izrada specijaliziranih web stranica za iznajmljivače

Izrada web stranica za iznajmljivače

Turisti danas najvećim dijelom planiraju i istražuju svoje putovanje online stoga je veoma važno imati zanimljivu, dobro dizajniranu web stranicu. Kako bi uspješno prezentirali na internetu, web stranica mora sadržavati sve informacije koje su bitne za potencijalne goste. Optimizacija za tražilice (SEO), korištenje ključnih riječi i stvaranje novih sadržaja samo su dio elemenata uspješne web stranice.

Mi izrađujemo nove i poboljšavamo postojeće web stranice koje informiraju i inspiriraju posjetitelja. Naš tim osigurava kontinuirane konzultacije tijekom cijelog procesa čime naš klijent ne dobiva samo atraktivnu web stranicu nego i osnovna znanja o tome kako izgraditi uspješnu stranicu i prezentaciju vašeg turističkog proizvoda. Kroz proces izrade pojasnit ćemo važnost dizajna, nove generacije interaktivnog sadržaja, označavanje slika te ostalih sadržaja potrebnih za stvaranje uspješne web stranice koja prodaje vaš turistički proizvod.


Upravljanje ili najam turističkih objekta

Upravljanje ili najam turističkih objekta

Turizam se kontinuirano razvija i prilagođava zahtjevima gostiju, dok su vještine i znanja potrebna za posao u turizmu od iznimne važnosti za uspjeh. Mi kroz stečeno iskustvo, praktična znanja i razumijevanje potreba gostiju učinkovito upravljamo smještajnim kapacitetima. Nudimo preuzimanje nad upravljanjem i oglašavanjem vaših turističkih kapaciteta u potpunosti ili djelomično. Obratite nam se s punim povjerenjem bilo da tražite više informacija o našim uslugama ili želite dogovoriti sastanak.

Turizam i njegovi dionici imaju značajan utjecaj na destinaciju kroz stvaranje radnih mjesta, pridonose rastu BDP-a, otvaraju nova tržišta čime se povećava prepoznatljivost lokacije, a sve uz zaštitu okoliša i očuvanja kulturne baštine. Iako se sve te pogodnosti ne pojavljuju automatski, potrebno ih je integrirati na dugoročno održivi način. Potrebno je izgraditi mrežu lokalnih partnera kako bi se dodatno proširila turistička ponuda, a samim time i rast popunjenosti i prihoda privatnih iznajmljivača. Bez suradnje s lokalnim partnerima iznajmljivači često ne iskoriste puni potencijal svojih smještajnih kapaciteta.

Brendiranje i marketing

Brendiranje i marketing na društvenim mrežama

Temelj svake uspješne marketinške strategije je prepoznatljiv brend. Uzimajući u obzir karakteristike i različitosti tržišta, poznavanje i razumijevanje ciljanog tržišta i kako mu se „obratiti“ od iznimnog je značaja za uspjeh. Brend šalje važnu poruku potencijalnim gostima prvenstveno kroz promoviranje prednosti vašeg smještaja u odnosu na konkurenciju te potiče potencijalnog gosta na daljnje istraživanje vašeg proizvoda.

Zajedno s vama kreiramo brend vaših smještajnih kapaciteta. Naš cilj je ispričati priču kroz slike i ideje koje odgovaraju na specifične zahtjeve potencijalnih gostiju. U procesu brendiranja analizom tržišta, konkurencije i mogućnosti razvoja vaših smještajnih kapaciteta, ključnim porukama stvaramo osjećaj topline vaše ponude. Krajnji rezultat je brend koji šalje poruku potencijalnim gostima da će njegove potrebe i očekivanja biti ispunjena.

Internet nudi mjesta poput društvenih mreža, foruma i blogova na kojima se promovira pojedina destinacija ili turistički proizvod. Razumijevanje na koji način i kako koristiti društvene mreže s ciljem pronalaska pravih kanala prodaje i ključnih riječi od iznimne je važnosti za uspjeh na društvenim mrežama. Bilo da želite razviti strategiju razvoja društvenih mreža od nule ili jednokratne kampanje, mi ćemo vam pomoći da razvijete uspješnu stratešku kampanju koja je usmjerena na povećanje prometa. Likeovi, shareanje, komentiranje, twitovi, prijatelji, tagovi skreću pozornost na vaš brend ili web stranicu.

Pomoći ćemo vam u prezentaciji vaših smještajnih kapaciteta na najvećim društvenim mrežama Facebook, Twitter, Pinterest i Instagram. Sadržaji prilagođeni za svaku društvenu mrežu omogućuju razumijevanje ciljanog tržišta vašeg turističkog proizvoda te potiču potencijalne goste na odluku o rezervaciji vašeg smještaja. Pomoći ćemo vam u jačanju online pristutnosti i slanju pozitivnih slika vašeg proizvoda. Nudimo sveobuhvatno rješenje koje osigurava da su sve poruke i komunikacija objedinjeni na svim prodajnim kanalima, strateški usmjereni na privlačenje gostiju. Stvaranje sadržaja na društvenim mrežama daju potencijalnim gostima dodatno povjerenje. Naš pristup pretvara interes za vaš proizvod u realizaciju.

Izrada feasibility i investicijskih studija

Izrada feasibility i investicijskih studija

Studije izvedivosti utvrđuju ekonomsku opravdanost ili prikladnost lokacije ili tržišta za pojedini projekt/ideju. Naše studije izvedivosti pružaju idealni temelj za odlučivanja za razvoj i financiranje smještajnih kapaciteta (apartmana, apartmanske kuće, aparthotela, hotela, hostela, autokampa, odmarališta, itd.) ili drugih turističkih projekta.

Izrada studije izvedivosti uključuje:
• analizu tržišta
• analizu lokacije
• analizu projekta/ideje
• procjenu podobnosti lokacije i tržišta projekta
• detaljan pregled ekonomske održivosti i profitabilnosti projekta/ideje

Izrada investicijske studije uključuje:
• studiju izvedivosti zajedno s izračunom povrata na ulaganje na temelju procijenjenih prihoda, investicijskih troškova te uvjeta financiranja
• analizu mišljenja i prognoza od trećih strana

Procjena vrijednosti

Procjena vrijednosti turističkih projekata i nekretnina

Procjene vrijednosti nude detaljan pregled postojeće situacije, moguće buduće zarade i tržišnu vrijednost projekta. Sastoji se od:
• analize tržišta
• analize postojeće situacije
• financijske analiza
• analize i izrade očekivanih financijskih rezultata
• izračuna vrijednosti

Naše višegodišnje iskustvo na područjima turizma i financija garancija je pouzdanosti procjene vrijednosti turističkih projekata. Nudimo usluge procjena projekata, nekretnina (apartmana, apartmanske kuće, aparthotela, hotela, hostel, itd.), ugovora o najmu i upravljanju te vrednovanje turističkih i zabavnih sadržaja.

Ostale usluge

Dobro poznavanje turističke djelatnosti vrlo je važno za proces donošenja odluka u svim fazama razvoja i upravljanja turističkim projektom. Poznavanje vlastite pozicije na određenom tržištu bitno je za donošenje strateških odluka.
Nudimo sljedeće usluge:
• analiza postojeće i očekivane (buduće) potražnja
• analiza postojeće i očekivane (buduće) ponude
• analiza popunjenosti i potencijala
• analiza profitabilnosti i ostalih ključnih pokazatelja poslovanja
• analiza ugovora (zakup, upravljanje, franšizno poslovanje, itd.) i vlasništva
• analiza specifičnih tržišnih segmenata (npr. odmarališta, hostela, domova za starije i sl.)

Zatražite neobvezujuću ponudu ili nas nazovite!

Zephyr d.o.o.

Adresa:
Zajčeva 9,
10000 Zagreb
Hrvatska


Kontakt broj:
+385 98 9140 708,
+385 98 1336 575


Radno vrijeme:
Pon - Pet, 08:00 - 16:00

Email:
info[@]apartmaninfo.hr